प्र.१ . अनौपचारिक पत्र ‘तुमचा मोठा भाऊ दहावीत प्रथम कमांकाने पास झाला . त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा. |dor.ce Sale​

Question

प्र.१ . अनौपचारिक पत्र ‘तुमचा मोठा भाऊ दहावीत प्रथम
कमांकाने पास झाला . त्याचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा.
|dor.ce
Sale​

in progress 0
Ximena 18 hours 2021-10-12T09:12:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T09:13:43+00:00

  Answer:

  अ.ब.क

  ०१, सहजीवन सोसायटी,

  नाशिक- १२३४५६.

  १२ जून, २०१९.

  प्रिय समीर,

  तुला आंतरशालेय कवितालेखन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला असे समजले त्याबद्दल तुझे खूप खूप अभिनंदन.तुझ्या कविता या साध्या, सोप्या शब्दांत पण मनाला भिडणा-या असतात.

  माणसाकडे एखादी तरी कला असावी. तुझ्याकडे लेखनाची कला आहे तिला जप. पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.

  पुन्हा एकदा अभिनंदन.

  कळावे,

  तुझा मित्र,

  अ.ब.क

  ⠀⠀⠀⠀⠀<!DOCTYPE html> <html>  <head>   <!-- CSS -->  <style>     .outer_circle {       position: relative;       margin: 50px;       width: 100px;       height: 100px;       border-radius: 50%;       background: #ffffff;     }          .inner_circle {       background-image: linear-gradient(           to bottom, rgb(9, 112, 26) 0%,           rgb(21, 255, 0) 100%);       content: '';       position: absolute;       top: -20px;       bottom: -20px;       right: -20px;       left: -20px;       z-index: -1;       border-radius: inherit;     }   </style> </head>  <body>   <div class="outer_circle">     <div class="inner_circle"></div>   </div> </body>  </html>

  0
  2021-10-12T09:14:25+00:00

  Answer:

  Step-by-step explanation:

  अ.ब.क

  ०१, सहजीवन सोसायटी,

  नाशिक- १२३४५६.

  १२ जून, २०१९.

  प्रिय समीर,

  तुला आंतरशालेय कवितालेखन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाला असे समजले त्याबद्दल तुझे खूप खूप अभिनंदन.तुझ्या कविता या साध्या, सोप्या शब्दांत पण मनाला भिडणा-या असतात.

  माणसाकडे एखादी तरी कला असावी. तुझ्याकडे लेखनाची कला आहे तिला जप. पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.

  पुन्हा एकदा अभिनंदन.

  कळावे,

  तुझा मित्र,

  अ.ब.क

Leave an answer

Browse

14:4+1-6*5-7*14:3+5 = ? ( )