Question
रामरावांनी आपल्या शेताच्या 1/3)भागात ऊस लावला, 1/4) भागात भुईमूग लावला व उरलेल्या 25 एकरात ज्वारी लावली. तर रामरावांचे एकूण किती एकर शेत आहे ?​
15 mins